Uskladnenie

Podľa podmienok odberateľa ponúkneme vhodné riešenie skladovania našich produktov.

Uskladnenie vlhkých produktov

Vakovanie

Silážovanie Corngold-u, Pivovarského mláta a Gurmitu do vaku samostatne, alebo v rôznych pomeroch týchto produktov je najrozšírenejší a najobľúbenejší spôsob skladovania. Týmto spôsobom sa zaručene zabezpečí anaerobné prostredie vo veľmi krátkom čase, čo je podmienkou kvalitnej fermentácie a garanciou vynikajúcej kvality počas celého obdobia skladovania. Malá odberová plocha je zárukou minimálnej druhotnej fermentácie krmiva. Nároky na pracovnú silu pri uskladnení a pri každodennom kŕmení sú veľmi nízke. Zabezpečujeme organizáciu uskladnenia našich produktov do vaku.

Truck Bagger

Nový spôsob uskladnenia pivovarského mláta je tzv Truck  Bagger. Horúce a sterilné mláto je vyklápané do vaku priamo z auta. Je to spôsob pri ktorom počas skladovania je pracovná sila odberateľa celkom vylúčená. Ostatné výhody sú totožné s uskladnením do vaku, ako je to uvedené vyššie.

New Truck Bagger

Najnovší spôsob uskladnenia vlhkých produktov, ako sú pivovarské a kukuričné mláto, alebo kukuričné výpalky. Vlhký produkt je vytlačený veľkou silou priamo z auta do vaku. V tom prípade netreba pridať žiadne konzervačné látky, nakoľko sa do vaku nedostane vzduch

Klasické silážovanie

Uskladnenie vlhkých produktov je možné i klasickým spôsobom do silážneho žľabu, alebo na spevnenú plochu. Na prechodné obdobie môže dobre slúžiť žľab vytvorený z provizórnych stien (balík slamy, betónové dielce atď.) ale menšie uskladňovacie priestory postavené z betónových tvárnic alebo z liateho betónu sú perspektívnym riešením. Rozmery takého žľabu treba určiť tak, aby minimálny odber krmiva do hĺbky 1,5 m za týždeň bola vždy dodržaná.

Uskladnenie tekutých produktov

Tekuté krmivá, ako napríklad pivovarské kvasnice na farme sa uskladňujú vo veľkokapacitných nádržiach s kapacitou 30m3 až 60m3. Nádrže sú vybavené miešacím zariadením a ochranou pred zmrznutím.
Zabezpečíme prenájom alebo predaj nádrží.

Uskladnenie suchých krmív

Suché krmivá musia byť uskladnené na suchom zastrešenom mieste podobne, ako obilie alebo ostatné suché krmivá

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.