SoyProFat

Výkrm HD, Suché, Ošípané, Dojnice, Bohaté na energiu, Bohaté na bielkoviny

•    Krmivo vyrobené bez použitia GMO

•    Použitý technologický postup v procese
   spracovania sójových bôbov spoľahlivo
   eliminuje antinutričné faktory
•    Mechanická extrakcia oleja, bez zvyškov
   chemickým extraktantov
•    Vyváženosť podielu bielkoviny (43%) a oleja
   (7%) umožňuje, jeho univerzálne použitie pri
   optimalizácii kŕmnych zmesí na ideálny pomer
   bielkovín a energetickú hodnotu
•    Sójová bielkovina má vysoký a ideálne vyrovnaný obsah a pomer stráviteľných aminokyselín
•    Vplyvom extrúzie sa zvyšuje stráviteľnosť sacharidov a aminokyselín. Klesá podiel v bachore degradovaného proteínu (RDP) a zvyšuje sa podiel by-pass proteínu(RUP), ktorý je následne strávený v tenkom čreve (PDIA)
•    Obsahuje 45% by-pass proteínov 
•    NON GMO
•    Domáci zdroj živín , z miestnych surovín
•    Šetrí životné prostredie vďaka nižšej hodnote uhlíkovej stopy

Popis produktu

GMO FREE krmivo s vyváženou bielkovinovou a energetickou hodnotou.

SoyProFat je sójové krmivo vyrábané z konvenčných odrôd sóje, t.j. GMO-Free krmivo. Vo výžive zvierat je sója významným bielkovinovým komponentom. V praxi sa stretávame s extrahovaným sójovým šrotom. Ten sa vyrába tak, že vplyvom tepla a rozpúšťadla (zlúčenina na základe Hexánu) sa z drvených sójových bôbov extrahuje približne 18-20% sójového oleja. Následne sa odstráni použité rozpúšťadlo, vyrobený „extrahovaný sójový šrot“ obsahuje vysoký podiel bielkovín (44-48%) a nízky podiel oleja (1-2%).
Plnotučná „Full Fat“ sója je krmivo, ktoré má vysoký podiel bielkovín (33-35%), priaznivý obsah esenciálnych aminokyselín a stredne veľký podiel oleja (18-22%). Vzhľadom na vysoký obsah antinutričných látok je potrebné sójové bôby tepelne spracovať. Existuje mnoho spôsobov ako odstrániť antinutričné látky, ktoré sú citlivé na teplo (Inhibítor Trypsínu a Lektin), avšak odstránenie ďalších antinutričných látok ako sú Glycinin a Beta-Conglycinin je možné iba extrúziou. Krmivo SoyProFat - extrudované sójové výlisky - v sebe spája výhody extrahovaného sójového šrotu (vysoký obsah proteinu) a plnotučnej „full fat“ sóje (vysoký obsah energie)

Vlastnosti produktu

Efekt extrúzie na nutrične významné komponenty:

Škrob - extrúziou dochádza ku zmazovateniu škrobu, čo je proces kedy dochádza k premene štruktúry oboch zložiek škrobu - amorfnej amylózy aj kryštalického amylopektínu. Mazovatenie je zvyšované pôsobením tepla, tlaku a šmykových síl.

Bielkoviny - krátkodobé zahriatie nad 100 °C za súčasného pôsobenia tlaku vo vnútri extrudéra spôsobuje veľmi efektívnu premenu štruktúry bielkovín. Extrúzny proces (a následné sušenie pred lisovaním) znižuje obsah v bachore degradovaného proteínu (RDP) v prospech v bachore nedegradovaného proteínu (RUP) a zvyšuje jeho stráviteľnosť v tenkom čreve (PDIA). Toto je veľmi dôležité pre vysoko úžitkové zvieratá.

Tuky - extrúzia je cielene využívaná ako proces spomaľujúci oxidáciu tukov obsiahnutých v semenách olejnín.

Hygienizácia krmiva - okrem zníženia obsahu anti-nutričných látok dochádza k mechanickému narušeniu a celkovému zvýšeniu stráviteľnosti a chutnosti. Súčasne dochádza k zničeniu prípadných choroboplodných zárodkov vplyvom vysokej teploty, tlaku a strižných síl.

Rady o skladovaní, použití a skladovateľnosti

Skladovanie a manipulácia so SoyProFat je jednoduché, podobné ako pri obilninách alebo sójovom šrote. Kŕmenie touto formou výrobku minimalizuje náklady na skladovanie a manipuláciu.

Špecifikácia produktu

Sušina
88,0 %


Vyššie uvedené údaje sú priemerné hodnoty. Zmeny v zložení produktu sú vyhradené.

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.