Corngold

Vlhké, Výkrm HD, Ošípané, Dojnice, Bohaté na energiu, Bohaté na bielkoviny

PREDNOSTI CORNGOLD-U

•    Koncentrovaný zdroj bielkovín a energie

•    Zlepšenie úžitkovosti
        a, zvýšenie produkcie mlieka, zlepšenie
            zloženia mlieka = pomeru tuky / bielkoviny
        b, zvýšenie tvorby mäsa
•    vyššia chutnosť kŕmnej dávky
•    zníženie nákladov na kŕmnu dávku
•    jednoduché skladovanie a manipulácia s krmivom
•    NON GMO
•    Domáci zdroj živín , z miestnych surovín
•    Šetrí životné prostredie vďaka nižšej hodnote uhlíkovej stopy 

Popis produktu

Kukuričné gluténové krmivo
(CGF – corn gluten feed) je vedľajší produkt vznikajúci pri spracovaní kukurice na škrob.
CornGold, alebo kukuričné gluténové krmivo (CGF – corn gluten feed) je vedľajší produkt vznikajúci pri spracovaní kukurice na škrob. Je to vysoko hodnotné proteínovo-energetické krmivo. Spoločnosť  Duynie Beuker predáva toto krmivo pod tromi komerčnými názvami – CornGold, HungraFeed Gold, Feed Kall.
CGF obsahuje približne 42% sušiny a možno ho silážovať podobným spôsobom ako kukuričnú siláž.

Pridaním CGF do kŕmnej dávky dosiahneme:
• zvýšenie chutnosti kŕmnej dávky
• zvýšenie príjmu sušiny v krmive 
• zvýšenie stráviteľnosti základnej kŕmnej dávky
• zlepšenie pomeru energie a proteínov, čo priaznivo ovplyvní produkciu mlieka a jeho zložky
• podporu tvorby kyseliny propiónovej – vyšší hmotnostný prírastok
• zvýšenie obsahu fosforu v krmive, čo priaznivo vplýva na plodnosť
• zníženie nákladov na kŕmnu dávku

Vlastnosti produktu

Závody vyrábajúce škrob a škrobové hydrolyzáty spracovávajú kukuricu tak, že ju prečistia, následné namáčajú v roztoku kyseliny siričitej. Po zmäknutí kukuričného zrna je z neho  mechanicky odstránený klíčok a separáciou sa oddeľuje škrob a glutén.
Vedľajší produkt CGF je zmesou kukuričnej vlákniny s prídavkom kukuričného výluhu a kukuričných zlomkov. V záverečnej fáze výroby sa zmes konzervuje pridaním kyseliny propiónovej, čím sa získa produkt, ktorý má vysokú kŕmnu hodnotu a ľahko sa skladuje.

Špecifikácia produktu

Sušina
45,0 %
Popol
68 g
Dusíkaté látky
201 g
Tuk
38 g
Vláknina
78 g
Škrob
116 g
Cukor
61 g
NDV
266 g
ADV
85 g
Kys.mliečna
58 g
Kys.octová
2 g
Vápnik (Ca)
1,2 g
Fosfor (P)
10,8 g
Sodík (Na)
2,0 g
Draslík (K)
18,0 g
Cl
1,7 g
NEL
7,53 MJ
PDIA
49 g
PDIE
110 g
PDIN
132 g


Vyššie uvedené údaje sú priemerné hodnoty. Zmeny v zložení produktu sú vyhradené.

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.