Uhlíková stopa

Čím kratšia je vzdialenosť medzi pivovarom a farmárom s dojnicami, tým menšia je uhlíková stopa. Toto je hlavný dôvod, prečo sa Duynie snaží predávať svoje krmivá v blízkosti ich vzniku. Vytváraním obchodných väzieb medzi výrobcami a zákazníkmi na vedľajšie produkty sa snažíme eliminovať emisie CO2.

Množstvo emisií, ktoré vynikajú pri produkcii biomasy na poli, napr. pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa, pri jeho sladovaní a varení piva, pri trávení pivovarského mláta v bachore kráv sú tie isté pri všetkých prepravných vzdialenostiach.

Výskum

Duynie Group požiadal výskumnú agentúru Blonk Consultants, aby vypočítala LCAs pre celú škálu vedľajších produktov. LCA je anglická skratka – life cycle analysis. Je to metóda kalkulácie dopadu produktu alebo služby na životné prostredie. LCA pomáha pochopiť uhlíkovú stopu, vodnú stopu, resp. využitie pôdy pri výrobe produktu, resp. poskytovaní služby.

LCAs boli vypočítané podľa medzinárodných kalkulačných štandardov popísaných v ‘PEFCR Feed for food producing animals’  a GFLI (Global Metrics for Sustainable Feed).Cez web stránku našej materskej firmy Duynie Group,si môžete vyžiadať detailné výpočty LCA napr. pre cukrovarnícke rezky, šupky zemiakov, pivovarské mláto atď.

Chovatelia hospodárskych zvierat môžu kontaktovať aj obchodného zástupcu.

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.