Prečo vedľajšie produkty ?

Produkty spoločnosti Duynie sú označované aj ako „vedľajšie produkty“. Čo sú vedľajšie produkty a aké sú ich výhody ?

Čo sú vedľajšie produkty ?

Sú to produkty, ktoré vznikajú pri spracovaní rastlinných komodít, napr. obilnín, kukurice, zeleniny, ovocia atď. Tieto suroviny sú spracovávané na hlavný produkt určený pre ľudskú výživu, vznikajúci vedľajší produkt je po úprave možné použiť ako hodnotné krmivo pre zvieratá. Znamená to, že sa zužitkuje podstatná časť dopestovanej rastlinnej biomasy.

Ekonomická efektívnosť

Vedľajšie produkty obsahujú nutričné látky v relatívnych cenách, ktoré konkurujú živinám z iných dostupných krmív. Umožňujú tak chovateľom dosahovať lepšiu ziskovosť cez optimalizáciu nákladov na kŕmnu dávku.

Okrem ekonomickej efektívnosti naše certifikované krmivá pozitívne ovplyvňujú aj ďalšie ukazovatele úžitkovosti, napr. produkciu a kvalitu mlieka, prírastky vo výkrme, zdravotný stav atď..

Chutnosť

Jednou z kľúčových vlastností vedľajších produktov je ich chutnosť. Roky skúseností nás naučili, že toto je jedna z kľúčových vlastností prečo chovatelia dobytka a ošípaných siahajú po našich krmivách. Naše krmivá zvieratám chutia čo vedie k ich väčšej žravosti, vyššiemu príjmu sušiny a živín, a následne k:

  • vyššej produkcii mlieka,
  • zvýšeným denným prírastkom a lepšej konverzii krmív,
  • zlepšeniu zdravotného stavu a plodnosti zvierat.

Dostupné počas celého roka

Vedľajšie produkty majú stabilný obsah živín. Veľká väčšina z nich je dostupná počas celého roka, resp. si ich vie chovateľ pri správnom skladovaní uchovať na kŕmenie počas celého roka.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s výrobcami vedľajších produktov, pomáhame im optimalizovať ich výrobný proces tak, aby bola zaručená kvalita a zloženie krmív. Výrobné postupy v spracovateľskom priemysle sú jasne definované a kontrola ich dodržiavania je podmienená skutočnosťou, že ide v výrobu potravín pre humánnu výživu. Výrobcovia sú pravidelne podrobovaní kontrolným auditom a certifikáciám. Ak sa rozhodnete nakúpiť naše krmivá, dávate svojim zvieratám garantovanú kvalitu krmív.

 

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.