Cirkulárna ekonomika

Prečo ?

Svet v súčasnosti čelí výzve ako nasýtiť rastúcu populáciu s obmedzenými zdrojmi našej planéty. Cesta ako to dosiahnuť je v efektívnom využití komodít bez zbytočných strát. Vidíme preto rastúci záujem o vytvorenie uzatvorených reťazcov – prvovýrobca (rastlinná výroba) – spracovateľ – prvovýrobca (živočíšna výroba).

Živočíšna výroba je nevyhnutná

Bez živočíšnej výroby nie je možné vytvoriť uzatvorený reťazec. Zvieratá premieňajú vedľajšie produkty, ktoré sú už nepoužiteľné v ľudskej výžive, na mäso a mlieko. Maštaľný hnoj je nevyhnutný na udržanie úrodnosti pôdy, na ktorej sa produkujú kľúčové komodity rastlinnej výroby.

Chovatelia hospodárskych zvierat zostavujú kŕmne dávky tak, aby čo najmenej konkurovali výrobe komodít pre ľudskú výživu. Kŕmia krmivá dorobené na pôde, ktorá nie je vhodná pre produkciu potravín (napr. lúky a pasienky) a prostredníctvom vedľajších produktov dopĺňajú kŕmnu dávku.

Duynie

Duynie je spojkou pri tvorbe takýchto uzatvorených reťazcov, pretože spája ponuku a dopyt vedľajších produktov.

  • Poskytujeme poradenstvo a servis spracovateľom rastlinných komodít tým, že dokážeme zabezpečiť uskladnenie, dopravu, konzerváciu, kontrolu kvality vedľajších produktov. Výrobcovia sa preto môžu plne koncentrovať na výrobu ich hlavných produktov, napr. potravín alebo bio-palív.
  • Následne Duynie konvertuje tieto vedľajšie produkty na výživné a udržateľné krmivá pre živočíšnu výrobu. Naša materská spoločnosť Duynie Group využíva vedľajšie produkty na výrobu krmív pre domáce zvieratá, resp. na ich  zhodnotenie v bioplynových staniciach.

Ostatní účastníci uzatvoreného reťazca a ich úlohy

  • Výrobcovia potravín a biopalív sa usilujú o efektívne spracovanie rastlinnej biomasy bez strát. Tieto spoločnosti sú tak isto aktívne pri vývoji ďalších metód extrahovania hodnotných častí z vedľajších produktov.
  • Farmári produkujú rastlinné komodity na pôde. Ich živočíšna výroba je producentom maštaľného hnoja, ktorý zlepšuje úrodnosť pôdy.
  • Regulačné orgány zohrávajú významnú úlohu pri iniciovaní vzniku takýchto uzatvorených reťazcov tým, že nastavujú pravidlá ich fungovania.
  • Spotrebitelia sa učia konzumovať potraviny udržateľne, bez plytvania.

Z potravín pre ľudí k vedľajším produktom

Výrobcovia potravín a biopalív spracovávajú rastlinné komodity s cieľom ich zhodnotenia a konverzie. Vedľajšie produkty vznikajú v procese výroby, preto je tam priama spojitosť medzi tým, čo sa dostane na stôl nám, konzumentom, a tým, čím farmári kŕmia zvieratá. Napr. zemiaky sa spracujú vo výrobe na lupienky a hranolky. Zemiakové šupky sú vedľajším produktom, ktorým sa po úprave kŕmia ošípané.

Pre ďalšie príklady, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Kontakt na obchodného zástupcu 

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.