Piatok 28 február 2020Beuker je teraz Duynie Beuker Feed !

Duynie Beuker Feed - KTO SME?

Špecialista na udržateľné riešenia vo výžive zvierat

Takmer štvrť storočie pod menom Beuker, pomáhame našim klientom zabezpečiť pre svoje hospodárske zvieratá dostatočné množstvo, rôzneho druhu zdravého krmiva. V tejto činnosti budeme pokračovať aj v roku 2020, ale ako Duynie Beuker Feed.
Pomáhame farmárom s predajom ich rastlinnej produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Naše krmivá pochádzajú z moderných závodov v blízkom okolí fariem. Títo výrobcovia vyrábajú potraviny pre koncového spotrebiteľa, ako aj ingrediencie pre potravinárske závody a výborné krmivá.
Naši klienti sú veľkí aj malí chovatelia dojníc, ošípaných a ostatných hospodárskych zvierat ako aj výrobcovia kŕmnych zmesí a koncentrátov.
 
Duynie Group / Duynie Beuker Feed
Duynie Group spolu s firmou Duynie Beuker Feed združuje 6 firiem, ktorých činnosť súvisí s poľnohospodárskou prvovýrobou. Duynie Group je súčasťou väčšieho celku s názvom ROYAL COSUN. Ide o poľnohospodárske priemyselné družstvo so 115-ročnou históriou.
Firma sa v rámci holdingu zaoberá výrobou cukru, spracovaním ovocia a zeleniny, produkciou hranolčekov a ďalších zemiakových výrobkov. Tiež spracúva čakanku na inulín. Holding má aj vlastnú výskumnú divíziu, ktorá sa venuje hľadaniu nových metód spracovania surovín rastlinného pôvodu, získavaniu nových vedľajších produktov, vhodných na ďalšie využitie.
Divízia Duynie Group zabezpečuje spracovanie vedľajších produktov materského koncernu a ich predaj konečným spotrebiteľom (30 % surovín). Zvyšok nakupuje po celom svete (aj v SR, ČR či Maďarsku). Nosnou oblasťou jej podnikania je výživa hospodárskych zvierat a domácich miláčikov. Okrem toho vyrába „krmivá“ napr. pre bioplynové stanice, spracúva zemiakový škrob na rozličné priemyselné využitie a lepidlá. Aj Duynie Group má vlastnú inovačnú platformu, označenú ako „Innovations“. Jednou z možných inovácií, na ktorých sa pracuje, je tepelné čerpadlo, ktoré využije „odpadové“ teplo z výrobného procesu. Čo z toho bude mať farmár? Zlacnenie produkcie vedľajších produktov potravinárstva.

Naša vízia
Veríme, že všetko má svoju hodnotu. Že výroba hlavných výrobkov nevytvára odpad ale, vytvára príležitosti.
V tomto svetle je možné konštatovať, že využívanie vedľajších produktov potravinárskej výroby je cestou, ako nielen zlepšiť ekonomiku produkcie potravín živočíšneho pôvodu, ale hlavne cestou ako zabezpečiť dostatok surovín pre rastúcu spotrebu potravín živočíšneho pôvodu (pre nárast populácie i silný ekonomický rast niektorých regiónov) pri obmedzených zdrojoch. Vedľajšie produkty potravinárstva sú súčasťou tzv. kruhovej ekonomiky - nič by nemalo vyjsť nazmar. To, že potravinársky priemysel kŕmi aj hospodárske zvieratá, je súčasťou trvalo udržateľného rozvoja.
 
Čo presne predstavujú druhotné (vedľajšie) produkty a aké sú ich výhody?
Druhotné (vedľajšie) produkty sú rastlinného pôvodu. Pochádzajú z celého radu plodín, ako sú zemiaky, kukurica, jačmeň, pšenica...... Počas spracovania rastlinnej komodity sa niektoré jej časti využijú pre potreby potravinárskej výroby, sú určené na ľudskú spotrebu, zatiaľ čo ostatné časti sú použité ako výživné krmivo pre zvieratá. To znamená, že všetky cenné živiny z rastliny sú plne využité!
Vysoká kvalita produktov sa zabezpečuje neustálou kontrolou základných surovín, ako aj odborným vedením pri výrobnom procese, skladovaní a transporte. Tým, že sa na kvalitu potravín - hlavných produktov kladú veľmi vysoké nároky, keďže sú určené na ľudskú spotrebu, majú všetky naše vedľajšie produkty tiež vynikajúcu kvalitu. 100% prírodné, vysoko stráviteľné produkty s trvalo vysokou kvalitou.

Výhody vedľajších produktov
Vyššie tržby z rastlinnej výroby
Trvalým zaradením vedľajších produktov do kŕmnych dávok pre zvieratá, môže poľnohospodársky podnik väčšiu časť produkcie rastlinnej výroby realizovať na komoditnom trhu, to výrazne zlepšuje tržby, ziskovosť a cash-flow z rastlinnej výroby.
Vysoká stráviteľnosť
Jednou z hlavných výhod vedľajších produktov je ich výborná chuť a lepšia stráviteľnosť, čím sa samozrejme zvyšuje príjem a transformácia krmiva. Toto pozitívne prispieva k zvýšeniu produkcie mlieka, zdraviu a rastu hovädzieho dobytka a ošípaných.
Prínos pre kruhové poľnohospodárstvo
Vedľajšie produkty pozitívne vplývajú na kruhové poľnohospodárstvo. Živiny z rastlín sú plne využité pre potraviny určené na ľudskú spotrebu, na jednej strane, a na druhej strane ako výživné krmivo pre zvieratá. Tým sa zabráni zbytočnému plytvaniu. Vlhké a tekuté vedľajšie produkty pôsobia ako „prírodné lepidlo“, medzi ďalšími zložkami kŕmnej dávky, a tým bránia ľubovoľnej selekcii pri kŕmení. Skrmovaním vlhkých vedľajších produktov sa znižuje aj potreba pridávania vody do kŕmnej dávky, voda je už dnes v mnohých oblastiach limitujúcim zdrojom.
Zníženie emisií
Kŕmenie vedľajších produktov môže prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy na liter mlieka alebo kilo mäsa, pretože vedľajšie produkty majú nižšiu uhlíkovú stopu ako ďalšie krmivá pre hovädzí dobytok.
Dodáva sa počas celého roka
Drvivá väčšina vedľajších produktov je k dispozícii počas celého roka a za predpokladu dobrého spôsobu skladovania je aj ich trvanlivosť podstatne dlhšia.
 
Naša snaha o inovatívne nápady a myšlienky, nás drží krok pred trhom.

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.