Piatok 20 marec 2020Aktualizácia: Duynie Group a Koronavírus

Pre spoločnosť Duynie Group je zdravie našich zamestnancov, zamestnancov našich dodávateľov, odberateľov a ostatných členov v dodávateľskom reťazci krmív absolútnou prioritou. Dôkladne preto sledujeme súčasný vývoj s rozširovaním infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19). Duynie Group plne rešpektuje nariadenia a odporúčania lokálnych zdravotníckych inštitúcií a tiež WHO (World health organization – Svetová zdravotnícka organizácia).Interne sme prijali opatrenia, aby sme predišli riziku širenia koronavírusu (COVID-19) aj v spolupráci s našimi logistickými partnermi. Tu je sumár prijatých opatrení:

Obchodní zástupcovia a zamestnanci v kancelári sú Vám stale k dispozícii

  • Obchodní zástupcovia pracujú z domu, nechodia na obchodné stretnutia k zákazníkom. Sú zastihnuteľní na telefóne alebo e-mailom vo veci objednávok, poradenstva, resp. iných otázok.
  • Zamestnancom, ktorí za normálnych okolností pracujú z kancelárie (logistika, fakturačné oddelenie atď.) sme vytvorili podmienky, aby mohli pracovať z domu. Sú taktiež zastihnuteľnní na telefóne, e-mailom.

Spracovanie objednávok na krmivá

Poľnohospodársky sektor, a v rámci neho aj živočíšna výroba, sú teraz vnímané ako kľúčové prvky potravinového reťazca s cieľom zabezpečenia dostatku potravín. Zamestnanci spoločnosti Duynie preto robia maximum, aby zabezpečili kontinuálne zásobovanie fariem našimi krmivami. Prosíme Vás v tomto smere o spoluprácu, aby ste svoje potreby krmív a objednávky indikovali v časovom predstihu (minimálne 2 dni vopred). Môžete tak urobiť prostredníctvom našich obchodných zástupcov alebo zamestnancov logistiky.

Vodiči dopravcov tiež prijali dodatočné opatrenia

Všetky logistické firmy, s ktorými spolupracujeme pri návozoch našich krmív k Vám na farmy, prijali dodatočné opatrenia:

  • Vodiči používajú ochranné rúška a rukavice
  • Vodiči obmedzili fyzický kontakt a dodržiavajú izolačnú vzdialenosť minimálne 1.5 metra
  • Na farmách vodiči plne rešpektujú bezpečnostné opatrenia zavedené vedením poľnohospodárskeho podniku

Záverom

  • Tieto opatrenia zostávajú v platnosti až do ďalšieho oznámenia. Pravidelne prosím kontrolujte našu web stránku www.beuker.sk kvôli možným aktualizáciám.
  • Ak zistíte na svojej farme, že máte pozitívne testovaného zamestnanca na koronavírus, prosím oznámte to okamžite nášmu obchodnému zástupcovi alebo logistike pri objednávaní tovaru. My informujeme vodiča, aby o tom vedel.
  • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, prosím kontaktujte obchodného zástupcu.
  • Ďakujeme za Vaše porozumenie a a spoluprácu.

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.