Disclaimer

Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti obsahuje informácie o podmienkach používania tejto internetovej stránky. Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s týmto vyhlásením o vylúčení zodpovednosti. Ak s týmto vyhlásením o vylúčení zodpovednosti nesúhlasíte, prosíme vás, aby ste ďalej nepoužívali túto internetovú stránku. Duynie môže kedykoľvek upraviť podmienky používania. Tieto zmenené podmienky používania budú účinné od okamihu ich zverejnenia.

Na túto internetovú stránku sa vzťahuje nasledujúce:

  1. Pri zostavení obsahu tejto internetovej stránky sa postupovalo s maximálnou starostlivosťou. Táto internetová stránka je určená iba na informačné účely. Duynie nezaručuje, že obsah tejto internetovej stránky je správny, aktuálny alebo úplný. Neposkytuje sa žiadna záruka ohľadne vhodnosti obsahu internetovej stránky alebo nepretržitej prevádzky internetovej stránky.
  2. Duynie môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek upraviť (alebo nechať upraviť) alebo ukončiť prevádzku internetovej stránky, a to s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Duynie nie je zodpovedný za následky spôsobené zmenou alebo ukončením.
  3. Duynie nie je zodpovedný za hypertextové odkazy alebo iné odkazy na internetové stránky tretích strán, ktoré sa týkajú konkrétneho aspektu tejto stránky.
  4. Stiahnutie informácií alebo iného materiálu sprístupneného na tejto internetovej stránke je na vaše vlastné riziko. Nesiete zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov v dôsledku stiahnutia.
  5. Autorské práva na obsah, imidž, dizajn a softvér tejto internetovej stránky patria spoločnosti Duynie. Neoprávnené alebo nesprávne použitie internetovej stránky alebo obsahu tejto internetovej stránky môže viesť k porušeniu práv duševného vlastníctva. Ste zodpovedný za všetko, čo odošlete z tejto internetovej stránky.
  6. Duynie si vyhradzuje právo odmietnuť, zakázať alebo obmedziť prístup osoby na internetovú stránku alebo do ktorejkoľvek časti internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zlepšenie našich stránok pomocou vašich skúseností. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies.