100% prírodné, vysoko stráviteľné, konzistentne s vysokou kvalitou, toto sú atribúty krmív spoločnosti Duynie.
Duynie prispieva k zlepšeniu ekonomiky fariem. Trvalým zaradením vedľajších produktov do kŕmnych dávok pre zvieratá, môže poľnohospodársky podnik väčšiu časť produkcie rastlinnej výroby realizovať na komoditnom trhu, to výrazne zlepšuje tržby, ziskovosť a cash-flow z rastlinnej výroby.

Viac o vedľajších produktoch

 

Lepšie finančné výsledky

Naše produkty sú 100% prírodné a obsahujú vysoko stráviteľné živiny v porovnateľnej hodnote ako živiny v iných krmivách. Skrmovaním vedľajších produktov si farmár optimalizuje náklady na krmivá a zabezpečuje tak vyššiu ziskovosť a lepší cash-flow.

Okrem atraktívnej ceny, naše certifikované krmivá pozitívne ovplyvňujú úžitkovosť, či už ide o produkciu a kvalitu mlieka alebo prírastky vo výkrme, zdravotný stav zvierat a ďalšie aspekty chovu.

Viac informácii

Prínos pre kruhové poľnohospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku)

Unikátne produkty spoločnosti Duynie pozitívne prispievajú k cirkulárnej ekonomike v poľnohospodárstvu:

  • Živiny vyprodukované rastlinami sú na jednej strane využívané v humánnej výžive, na strane druhej aj vo výžive zvierat. Tento spôsob ich využitia eliminuje tvorbu odpadu a plytvanie.
  • Naše krmivá sú alternatívou k dovozom bielkovín vo forme sóje.
  • Vedľajšie produkty majú menšiu uhlíkovú stopu ako iné nutrične porovnateľné krmivá.

Viac informácii

Poradenstvo a služby

Duynie ponúka nasledovné služby na podporu Vášho podnikania:

  • Poradenstvo vo výžive zvierat – naši vyškolení výživári Vám pomôžu pri napočítaní optimálnej kŕmnej dávky
  • Silo servis – dodávka skladovacích síl na uskladnenie kvapalných krmív
  • Opakované objednávky – naši obchodné zástupcovia proaktívne monitorujú frekvenciu Vašich objednávok, aby ste mali naše krmivá vždy načas
  • Poradenstvo pre skladovanie krmív s cieľom minimalizovať straty a udržať kvalitatívne parametre krmiva.

Viac informácii